Budowanie efektywnego zespołu pracowniczego

Cel szkolenia
Dzięki poznaniu swoich mocnych i słabych stron uczestnicy szkolenia poznają własny styl kierowania zespołem co pozwoli na podniesienie efektywności pracy.
Adresaci
 • Osoby zarządzające na różnych szczeblach organizacji
 • Osoby przygotowywane do objęcia stanowisk zarządzających pracownikami
 • Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym w obszarze kompetencji managerskich
Korzyści dla pracownika
 • Zrozumienie dynamiki tworzenia zespołu i nabycie umiejętności jej wykorzystania podczas budowania zespołu
 • Poznanie swojej roli w zespole (mocne i słabe strony)
 • Poznanie techniki wzrostu efektywności pracy
 • Rozwinięcie umiejętności kierowania zespołem i delegowania zadań
Korzyści dla firmy
 • Wzrost efektywności pracy
 • Rozwój kompetencji managerskich kadry zarządzającej
 • Zwiększenie efektywności zarządzania poprzez budowanie zaufania i autorytetu
 • Integracja zespołu w celu zrealizowania wspólnego celu
Program szkolenia
 1. Grupa a zespół – jak z grupy ludzi stać się zespołem?
 2. Proces tworzenia zespołu
 3. Jakie elementy muszą wystąpić żeby stworzyć zespół?
 4. Korzyści pracy zespołowej
 5. Zagrożenia, których należy pamiętać pracując w zespole
 6. Autodiagnoza mojej roli w zespole
 7. Jak dobrać odpowiednich członków zespołu?

FORMULARZ KONTAKTOWY
Pytanie

Wyrażam zgodę wobec KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska:

*na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym na potrzeby zorganizowania szkolenia, bądź udzielenia informacji na temat wyżej wymienionego szkolenia zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia.

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.