Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników
Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności trafnej rekrutacji i przydzielania ról w firmie a w efekcie zwiększenie efektywności pracy i zysku dla firmy. Adresaci
 • Dyrektorzy Personalni i Managerowie HR
 • Przełożeni, którzy przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne z kandydatami
 • Pracownicy działu HR
 • Właściciele firm
Korzyści dla pracownika
 • Poznanie techniki rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Nauka tworzenia ogłoszeń atrakcyjnych dla kandydata ogłoszenia
 • Umiejętność budowania profili kandydata, które umożliwią rekrutację właściwej osoby
 • Umiejętność dopasowania kandydata pod kątem kompetencyjnym jak i osobowościowym
Korzyści dla firmy
 • Optymalizacja czasu i kosztów rekrutacji
 • Większe prawdopodobieństwo wybrania właściwej osoby
 • Standaryzacja procesu rekrutacji
Program szkolenia
 1. Polityka ZZL a polityka rekrutacji i selekcji kandydatów
 2. Identyfikacja potrzeb kadrowych
 3. Tworzenie opisu stanowiska i profilu idealnego kandydata
 4. Źródła poszukiwań kandydata
 5. Ogłoszenie o pracę to nie wszystko – metody rekrutacji kandydatów
 6. Jak przeselekcjonować napływające CV
 7. Etapy rozmowy rekrutacyjnej
 8. Metoda STAR
 9. Typy osobowości MBTI
 10. Najczęściej popełniane błędy w ocenie kandydatów
 11. Weryfikacja trafności procesu rekrutacji – wskaźniki

FORMULARZ KONTAKTOWY
Pytanie

Wyrażam zgodę wobec KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska:

*na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym na potrzeby zorganizowania szkolenia, bądź udzielenia informacji na temat wyżej wymienionego szkolenia zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia.

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.