Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna
Cel szkolenia
Nabycie umiejętności swobodnej komunikacji co pozwoli na klarowny przekaz informacji, budowę sprzyjającej atmosfery między pracownikami i klientami oraz podniesienie poczucia własnej wartości. Adresaci:
 • Pracownicy współpracujący w zespołach
 • Osoby, które chcą poprawić komunikację interpersonalną
 • Osoby zarządzające zespołem
Korzyści dla pracownika
 • Poznanie różnic pomiędzy komunikacją jedno a dwustronną
 • Nauka komunikowania się w sposób klarowny i zrozumiały
 • Doświadczenie praktycznego zastosowania narzędzi usprawniających komunikację
 • Zapoznanie z barierami komunikacyjnymi
 • Poznanie własnego stylu komunikacji w odniesieniu do osobowości
Korzyści dla firmy
 • Profesjonalny i spójny kontakt z klientem ze strony pracowników różnego szczebla
 • Podniesienie wiarygodności firmy poprzez klarowność przekazu
 • Umiejętność przełamywania barier i stworzenie atmosfery do dalszych rozmów
 • Zwiększenie efektywności przepływu informacji w organizacji
 • Budowanie kultury zaufania w organizacji
Program szkolenia
 1. Pojęcie komunikacji
 2. Jak przebiega proces komunikacji
 3. Komunikacja jedno a dwustronna – korzyści i zagrożenia
 4. Skuteczność przekazu w zależności od kanału komunikacji
 5. Narzędzia wspierające komunikację: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, pytania otwarte i zamknięte
 6. Komunikacja a osobowość – jak komunikują się poszczególne typy osobowości
 7. Bariery komunikacyjne – kiedy jesteśmy na nie narażeni

FORMULARZ KONTAKTOWY
Pytanie

Wyrażam zgodę wobec KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska:

*na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym na potrzeby zorganizowania szkolenia, bądź udzielenia informacji na temat wyżej wymienionego szkolenia zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia.

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.