Motywacja pracowników ze szczególnym uwzględnieniem motywatorów niefinansowych

Motywacja pracowników ze szczególnym uwzględnieniem motywatorów niefinansowych
Cel szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie motywować pracowników i współpracowników.Wypracowując techniki automotywacji nauczą się osiągać założone cele osobiste i zawodowe. Adresaci
 • Przełożeni zarządzający zespołami
 • Pracownicy, których praca oparta jest na kontaktach z drugą osobą
 • Pracownicy nastawieni na osiąganie założonych celów
 • Osoby, które nastawione są na rozwój własnych kompetencji i umiejętności
Korzyści dla pracownika
 • Zapoznanie się z technikami motywacji
 • Umiejętność budowania relacji z pracownikiem z uwzględnieniem dbania o jego podstawowe potrzeby
 • Zwiększenie motywacji do realizowania wyznaczonych celów
Korzyści dla firmy
 • Wzmocnienie więzi pracowników z firmą
 • Wzrost zaangażowania
 • Kształtowanie postaw pracowników, przynoszących wymierne efekty dla firmy
 • Zmniejszenie fluktuacji kadr i stabilność firmy
 • Stworzenie przyjaznego wizerunku firmy dbającej o pracownika (employer branding)
Program szkolenia
 1. Fakty i mity dotyczące motywacji
 2. Pojęcie motywacji
 3. Motywacja zewnętrzna a wewnętrzna
 4. Co wpływa na motywację pracowników a co działa demotywująco?
 5. Kiedy motywacja jest skuteczna?
 6. Poznanie potrzeb pracownika jako klucz do skutecznego motywowania pracownika
 7. Praktyczne zastosowanie piramidy potrzeb Maslowa
 8. Pozapłacowe czynniki motywacyjne
 9. Zarządzanie wiekiem pracownika w motywacji: pokolenie X, Y, Z
 10. Automotywacja – jak zmotywować samego siebie do działania

FORMULARZ KONTAKTOWY
Pytanie

Wyrażam zgodę wobec KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska:

*na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym na potrzeby zorganizowania szkolenia, bądź udzielenia informacji na temat wyżej wymienionego szkolenia zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia.

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.