Zarządzanie konfliktem – siła destrukcyjna czy szansa dla organizacji

Zarządzanie konfliktem – siła destrukcyjna czy szansa dla organizacji
Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności słuchania i komunikowania się z pracownikami co umożliwi reagowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych i niejednoznacznych. Adresaci
 • Przełożeni zarządzający zespołami
 • Pracownicy, których praca oparta jest o kontakt z drugą osobą
 • Przełożeni i pracownicy, którzy pracują w zespołach narażonych na konflikt
Korzyści dla pracownika
 • Rozpoznawanie źródła konfliktu
 • Komunikowanie się i sposoby reagowania podczas sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z emocjami podczas sytuacji konfliktowej
 • Przeformułowanie konfliktu w szansę rozwojową dla organizacji
 • Umiejętność wyciągania właściwych wniosków dla budowania zdrowych relacji w firmie, dziale i zespole
Korzyści dla firmy
 • Poprawa współpracy i komunikacji w zespole
 • Utrzymanie pozytywnej atmosfery między pracownikami
 • Wzrost efektywności pracy
 • Wzrost motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz podniesienie skuteczności zespołów
Program szkolenia
 1. Czym jest konflikt
 2. Postrzeganie konfliktu – ujęcie tradycyjnie vs nowoczesne
 3. Źródła konfliktu – koło Moore’a
 4. Jak wygląda proces przebiegu konfliktu?
 5. Różne style rozwiązywania konfliktu
 6. Konflikt a osobowość
 7. Cykl OADP jako narzędzie do zarządzania konfliktem

FORMULARZ KONTAKTOWY
Pytanie

Wyrażam zgodę wobec KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska:

*na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym na potrzeby zorganizowania szkolenia, bądź udzielenia informacji na temat wyżej wymienionego szkolenia zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój Marlena Adamska drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia.

*Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.